تبلیغات
جادوی سکوت"سکوت سرشار از سخنان ناگفته است" - روایت دفرازیروکس ...!!!

جادوی سکوت"سکوت سرشار از سخنان ناگفته است"

روایت دفرازیروکس

بالاخره پس از سالها انتظار شرکت داروسازی نوارتیس موفق شد تا داروی دفرازیروکس(EXJADE) را به جامعه تالاسمی تقدیم نماید.

تالاسمی

 این دارو از آن جهت حایز اهمیت بود که بعد از سالها انتظار به عنوان یک داروی خوراکی می توانست جایگزین داروی تزریقی دفروکسامین(Desferal) گردد.

تالاسمی

هرچند سالها پیش این جرقه با ساخت داروی دفریپرون(L1)  روشن شد، خیلی زود امید برآمده به امیدی کمرنگ مبدل گشت و دفریپرون تنها توانست کمتر از 15% بازارهای دارویی شلات کننده های آهن را به خود اختصاص دهد.

تالاسمی

روزهای متعدد گذشت و بالاخره شرکت داروسازی اسوه اعلام نمود که کپی داروی دفرازیروکس را ساخته است. خبری که مشتعل کننده آتش جنگ جدیدی در زندگی بیماران تالاسمی گشت.

تالاسمی

رونویسی در داروسازی و چگونگی اثبات کارایی یک داروی کپی:

ساخت داروی رونویسی شده یکی از شگردهای مردم این سوی جهان برای فرار از پرداخت هزینه های بالای تحقیق و توسعه است. دفرازیروکس یکی از همین نمونه های رونویسی شده است که با نام تجاری اسورال به بازارهای کشور راه یافت. بر طبق قوانین داروسازی، داروهای رونویسی شده به شرط خوراکی بودن و رسیدن به سطح خونی قابل قبول، می توانند بدون گذراندن دوره های مطالعات بالینی به تایید سازمانهای غذا و دارو برسند. شرط پذیرش این نوع داروها انجام آزمایشات هم ارزسازی با داروی استاندارد اصلی است. این کار به مثابه اثبات مشابه بودن یک دارو از نظر مواد موثر و فرمولاسیون آن با داروی استانداردی است که دوره های کار آزمایی بالینی را بطور کامل سپری کرده است. با این وجود در خصوص داروهای جدید مشکلاتی وجود دارد. بعنوان نمونه شرکت های سازنده اصلی برخی از استانداردهای داروی خود از جمله روش آنالیز را منتشر نمی کنند و شرکت رونویسی کننده باید این روشها را بدست آورده و منطقی و علمی بودن روش یاد شده را اثبات نماید. در خصوص دفرازیروکس ایرانی نیز همین اتفاق افتاد ولی پس از مدتی شرکت نوارتیس با اشاره به استانداردهای جدید خود که منطبق با سخت گیری های اتحادیه اروپا در خصوص مواد جانبی حین سنتز بود، مدعی وجود ناخالصی در داروی ایرانی شد.

درخواست برای انجام کارآزمایی بالینی:

تعدادی از پزشکان که برخی از آنها صادقانه به دنبال پاسخ سوالات خود درخصوص کارایی دارو بودند، درخواستی برای انجام کارآزمایی بالینی مطرح نمودند. هر چند این درخواست با قوانین پذیرش داروی فوق منطبق نبود،  می توانست گامی موثر برای اعتماد سازی میان شرکت سازنده دارو و جامعه پزشکی کشور باشد. بسیاری از شرکتهای معتبر دارویی حتی پس از گذراندن دوره های بالینی و تایید دارو در فارماکوپه های معتبر جهان، قبل از ارائه داروی خود در کشورهای در حال توسعه این تحقیقات را برگزار می نمایند. نتایج چنین تحقیقاتی با توجه به فقدان مدیریت پروژه در کشورهای در حال توسعه و عدم تایید مراکز تحقیقاتی این کشورها توسط فارماکوپه های معتبر، هرگز به مصرف تایید یا تکذیب دارو نمی رسد. تنها کاربرد این تحقیقات، ایجاد اعتماد در جامعه پزشکی و کاربران دارو است.  اما در کشور ما ضرورت اعتماد سازی بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان هرگز درک نمی شود. واکنش عجیب معاون دارویی وزیر و رد صریح ضرورت انجام این کارآزمایی بالینی آن هم در جلسه رونمایی دارو برای پزشکان ، اولین دلیل برای اثبات فاصله "مدیریت مدرن" با "مدیریت دستوری" بود. دومین اشتباه از سوی مجله سپید انجام شد. این مجله با نگارش مقاله ای عجیب که بیشتر به بیانیه سیاسی شبیه بود و با پیش کشیدن حرف هایی که مخاطبانش پای کرسی ها بیشتر از خوانندگان مجله علمی هستند، نشان داد که چقدر از دنیای حرفه ای فاصله دارد. اشتباه فردی یکی از کارکنان شرکت اسوه در ارسال این مقاله برای پزشکان نیز بر هیزم این آتش افزود. اشتباهی که حتی با عذرخواهی به موقع ایشان هنوز بطور کامل رفع نشده است. به هر حال مدیر عامل شرکت اسوه اعلام نمود که آمادگی حمایت از انجام تحقیقات بالینی را دارد و اکنون همه منتظر انجام این تحقیقات هستند.

تالاسمی

ایرادهای شکلی بر رونویسی دارو:

برخی از مخالفان تولید این دارو بجای بررسی و نقد ماهوی دارو به بررسی شکلی رونویسی پرداخته و ماهیت این عمل را غیراخلاقی می دانند. این زاویه دید از دو منظر قابل بررسی است.

اول آنکه در این خصوص مدعی باید متضرر باشد. بعنوان مثال شرکت سازنده دارو که هزینه های تحقییقات ساخت دارو را بطور کامل پرداخته، میتواند مدعی ضرر و زیان گردد، اما اثبات این ادعا به محاکم صالح ایران بستگی دارد. با این وجود طرح چنین مباحثی از سوی برخی ا ز پزشکان قدری عجیب بنظر میرسد، بویژه اینکه ایرادهای شکلی در بسیاری از موارد بر نقد ماهوی ارجحیت یافته اند.

دوم آنکه در خصوص قوانین حمایت از حقوق مولف سه حالت متصور است:

حالت اول وضعیتی است که در آن قرار داریم. یعنی عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم، و به همین دلیل از مزایای عضویت در این سازمان بهره مند نمی شویم. در این حالت تابعیت از قوانین سازمان تجارت جهانی معنی ندارد. دفاع از پیوستن به سازمان تجارت جهانی فی النفسه بسیار پسندیده است ولی این کار ماهیتی عام دارد نه موردی، بدان معنا که در سطح جامعه و با مکاتبه با تصمیم سازان کشور باید از این موضوع دفاع کرد نه در نقد یک دارو.

حالت دوم وضعیتی است که در لیست پیوستن به سازمان تجارت جهانی قرار گرفته باشیم. در این حالت نه تنها رونویسی از نظر سازمان تجارت جهانی اشتباه نیست، بلکه به دلایل انسانی و حمایت از اعضاء جدید به لحاظ اقتصادی، در کشورهای موجود در لیست الحاق به این سازمان  رونویسی مورد تشویق نیز قرار خواهد گرفت.

حالت سوم وضعیتی است که به سازمان تجارت جهانی ملحق شده باشیم. در این حالت نیز راه بر رونویسی بطور کامل بسته نیست. بدلیل حساس بودن مساله دارو قوانین سازمان در این خصوص، بویژه در کشورهای در حال توسعه انعطاف پذیر بوده و در شرایطی خاص به چنین کشورهایی اجازه ساخت داروهای رونویسی شده یا حتی خریداری این داروها را می دهد.

 بنابراین اعتراضات شکلی برخی از پزشکان به ساخت  دفرازیروکس ایرانی بیش از آنکه حاصل فکر توسعه طلب آنها باشد، محصول بی پروایی آنها در ارائه نظرات بدون پشتوانه است.

وظیفه سازمان های غیر دولتی در این خصوص:

دوره کنترل پس از عرضه به بازار دوره بسیار حساسی در ارائه یک دارو، چه استاندارد اصلی و چه رونویسی شده است. تلاش فارماکوپه ها در دهه های گذشته بر پیچیده تر کردن قوانین پذیرش یک دارو معطوف بود. با این وجود میزان بروز عوارض ناخواسته ناشی از  داروهای جدید کاهش نیافت. بنابراین راهبرد جدید نظام های بهداشتی در کشورهای توسعه یافته برمبنای کنترل جدی تر دارو پس از عرضه آن در بازارهای دارویی، به قوانین پذیرش دارو الحاق شد. در این راهبرد هر داروی جدید پس از ورود به بازار مدت یک دهه در فاز 4 تحقیقاتی قرار دارد و شرکت سازنده دارو موظف است که اطلاعات حین مصرف دارو را به مراجع نظارتی ارائه نماید. در غیاب انجمن تخصصی، مرکز مدیریت پیوند و بیماریهای خاص وزارت بهداشت تمهیداتی جهت کنترل دارو اندیشید. پس از ارائه این پروتکل انجمن تخصصی با تایید آن گامی مثبت در مسیر کنترل منطقی و ضابطه مند دارو برداشت. اما نیاز به حضور و رهبری یک انجمن تخصصی در جمع آوری اطلاعات پس از مصرف دارو هنوز حس می شود. در این خصوص نقش سازمانهای حمایتی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. این سازمانها می توانند با بررسی دقیق روند ارائه دارو و انطباق آن با اخلاق پزشکی و حقوق بیمار به نقش حمایتی خود از بیماران جامه عمل بپوشانند. وظیفه سازمانهای حمایتی فرار از تصمیم گیری ها، آن هم تنها به پشتوانه تمایلات فردی مدیران این سازمان ها نیست، بلکه حضور موثرتر در این فرایند و متعهد کردن سازندگان دارو و پزشکان به انجام تعهدات حرفه ای خود بر مبنای اصول علمی و اخلاقی مهمترین وظیفه این نهادها در حمایت واقعی از بیمار است.

یکی از جنبه های اصلی حمایت از بیمار رفع شبهات بیماران و توضیح دلایل مصرف محدود و گزینشی دارو به این عزیزان است. طبیعی است در هیاهوی فعلی بیماران با ذهنی آکنده از سوالات گوناگون منتظر پاسخ های منصفانه و عملی در خصوص داروی جدید هستند.  تاکید بر تمایلات فردی و رفتارهای کودکانه، نه تنها کمکی به بیماران نخواهد نمود، بلکه تنها به تشدید تنش های روحی در این عزیزان منتهی خواهد شد.

دولت و رسالت واقعی اش در موضوع داروی دفرازیروکس: 

وظیفه یک دولت مدرن ایجاد شرایط مناسب جهت دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز خویش است. متاسفانه رسالت واقعی وزارت بهداشت در این خصوص به فراموشی سپرده شده است. مصاحبه های مکرر مدیران وزارت بهداشت در حمایت از تولیدات داخلی و تخصیص یارانه به کالاهای داخل بجای تخصیص آن به خدمات مورد نیاز بیماران، شاهدی براین ادعاست.  مسلم است  که وزارت بهداشت باید چهره یک ناظر بی طرف را از خود به نمایش بگذارد، نه  یک سندیکای حمایت از کارخانه های داخلی.  بنابراین بهتر است که یارانه دارو به همان میزان که به تولید داخلی اختصاص می یابد، به تولید خارجی نیز اختصاص یابد تا برخی از بیماران بتوانند با پرداخت تفاوت هزینه دو محصول از نوع خارجی آن استفاده نمایند. این رویه منجر به ایجاد اعتماد بیشتر جامعه به مرجع نظارتی شده و زمینه مقایسه عادلانه تولید داخل و محصول خارجی را در حین مصرف فراهم می آورد.

فراموش نکنیم، برخوردهای دستوری و بیانیه پراکنی وزارت بهداشت نیز تنها به صدمه دیدن یک گروه منتهی می شود :

بیماران

تالاسمی

به قلم : دکتر محمود هادی پور دهشال

            رئیس انجمن تالاسمی ایران  

به امید دیدار Smiley 

 


نوشته شده در شنبه 31 فروردین 1387 ساعت 05:04 ق.ظ توسط امید نظرات |


كد قالب جدید قالب های پیچك